RitimPort RTM3002 Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED


Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny  (AED) jest lekkim przenośnym urządzeniem medycznym, które dostarcza elektrowstrząsu (defibrylację) do serca poprzez klatkę piersiową za pomocą elektrod. Ten wstrząs zatrzymuje nieregularne skurcze serca przez bardzo krótki czas pozwalając sercu powrócić do normalnych skurczów. Nagłe zatrzymanie akcji serca prowadzi do dysfunkcji serca. Jeśli nie dostarczy się elektrowstrząsu w bardzo szybkim czasie może to doprowadzić do śmierci.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

Najbardziej powszechną formą nagłego zatrzymania akcji serca jest migotanie komór, które polega na szybkim i niesynchronicznym rytmie serca. Gdy występuje migotanie komór serce należy natychmiast poddać defibrylacji, gdyż szansa pacjenta na przeżycie zmniejsza się o 10% z każdą minutą.

Dlaczego Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny jest taki ważny?

RitimPort RTM3002 Defibrylator AED pozwala zastosować defibrylację w przypadkach, gdzie jest to niezbędne, do czasu przybycia ratowników medycznych, ponieważ defibrylatory automatyczne nie tylko są lekkimi i przenośnymi urządzeniami, ale także mogą być używane bez pomocy ze strony specjalisty medycznego .

Jakie są zalety Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych wyposażonych w wyświetlacz?

Jedyna różnica między automatycznym defibrylatorem zewnętrznym, który posiada wyświetlacz w stosunku do takiego, który go nie posiada jest taka, że umożliwia on prezentację takich informacji jak przebieg krzywej EKG pacjenta, upływ czasu, wizualne prezentacje komend głosowych, liczbę dostarczonych wstrząsów itp. W przypadku, gdy specjaliści medyczni używają automatycznych defibrylatorów zewnętrznych z wyświetlaczem, urządzenie takie dostarcza o wiele bardziej szczegółowe informacje na temat pacjenta, co pozwala specjaliście zastosować odpowiednie leczenie.

Czym jest atak serca?

Atak serca (zawał mięśnia sercowego) występuje wtedy, gdy część mięśnia sercowego umiera (jest trwale uszkodzona) z powodu niewystarczającego dopływu krwi do tej części serca (często z powodu całkowitego zablokowania tętnicy wieńcowej).

Jaka jest różnica między Zawałem mięśnia sercowego a Nagłym zatrzymaniem akcji serca?

Zasadniczo zawał serca występuje, gdy część mięśnia sercowego umiera lub ulega trwałemu uszkodzeniu z powodu niewystarczającego krążenia krwi. Z drugiej strony nagłe zatrzymanie akcji serca jest zmianą rytmu serca z prawidłowego na nieprawidłowy.

Chociaż wielu by to zaskoczyło, to na świecie więcej ludzi umiera z powodu zatrzymania akcji serca niż z powodu takich chorób jak rak piersi, AIDS czy też rak płuc.

Kto narażony jest na ryzyko nagłego zatrzymania akcji serca i jakie są tego powody?

W przeciwieństwie do popularnego przekonania ryzykiem nagłego zatrzymania akcji serca obciążeni się ludzie w każdym wieku, obu płci i każdej rasy; jednakże niektóre grupy, wymienione poniżej, są narażone na wyższe ryzyko:

Mężczyźni po 40-tym roku życia

Kobiety po menopauzie

Palacze papierosów

Chorzy na cukrzyce

Ludzie, którzy nie ćwiczą wystarczająco wiele

Ludzie prowadzący stresujący tryb życia

Ludzie z wysokim poziomem cholesterolu

Ludzie z historią chorób serca

 

Artykuł napisany przez Esra Boğazlıyan oraz opublikowany w czasopiśmie HaberTürk w dniu 16.08.2014 roku

Śmierć osoby, która doznała ataku serca w centrum handlowym w Küçükçekmece z powodu braku interwencji ze strony osób postronnych, zakwestionowała skuteczność usług pierwszej pomocy w centrach handlowych. W takim razie, jakiego rodzaju sprzęt ratunkowy powinien być na wyposażeniu centrów handlowych? Jakiego rodzaju środki powinny zostać przedsięwzięte by uniknąć ofiar śmiertelnych w nagłych przypadkach medycznych? Zadaliśmy te pytania komuś, kto ma na nie odpowiedzi, a mianowicie profesorowi doktorowi İbrahimowi İkizceli.

Jak pamiętacie przypomniałem zdarzenie, które wydarzyło się wczoraj w centrum handlowym w miejscowości Küçükçekmece. Ktoś, kto doświadczył ataku serca zmarł, gdyż nie otrzymał natychmiastowej pomocy. W następstwie tego nieszczęśliwego wypadku rozpocząłem debatę zadając pytanie na temat problemu pierwszej pomocy w centrach handlowych, które są odwiedzane codziennie przez tysiące ludzi. Nasze dochodzenia ujawniły, że podczas, gdy niektóre centra handlowe, których jest w mieście około 100 o różnej wielkości, posiadają w pełni wyposażone zespoły ratunkowe, inne ich wcale nie posiadają. Eksperci prawa, z drugiej stromy, przyznają, że występuje braku regulacji prawnych dotyczących służb pierwszej pomocy w centrach handlowych, jednakże wskazują, że jest to obowiązek konstytucyjny jednostek biznesowych. Innymi słowy, stwierdzają, że pomimo tego, że nie ma konkretnych regulacji w prawie na ten temat, centra handlowe są prawnie zobligowane by posiadać jednostki ochrony zdrowia, personel medyczny lub przynajmniej pracowników, którzy posiadają przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy. Możliwy wynik braku reakcji medycznej w centrum handlowym stał się już oczywisty podczas tego nieszczęśliwego zdarzenia w miejscowości Küçükçekmece, ale jakiego rodzaju sprzęt do pierwszej pomocy powinny posiadać centra handlowe? Jakie środki powinny przedsięwziąć centra handlowe by utrzymać pacjenta przy życiu, gdy wydarzają się przypadki takie jak atak serca, epileptyczna utrata świadomości lub, co zdarza się często u dzieci, zatkanie dróg oddechowych obcym przedmiotem? Nasz edytor medyczny, Ceyda Erenoğlu, zadał te pytania komuś, kto zna na nie odpowiedzi: profesorowi doktorowi İbrahimowi İkizceli, Dyrektorowi Akademickiego Wydziału Ratunkowego na Fakultecie Medycyny Cerrahpaşa, Uniwersytetu w Istambule. Oto odpowiedzi, których udzielił prof. dr İkizceli…

Powiedzmy, że idziesz do centrum handlowego ze swoją żoną aby kupić prezent dla swojego wnuka, który ma się niebawem urodzić. Jesteś bardzo podekscytowany i centrum jest bardzo zatłoczone. Podczas, gdy spacerujecie w centrum handlowym twoja żona nagle czuje ból w klatce piersiowej; zaczyna się pocić i nagle upada na podłogę.

W takiej sytuacji, gdy pracownik ochrony lub pracownik centrum handlowego pojawia się na miejscu zdarzenia z Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), umieszcza elektrody na klatce piersiowej twojej żony i przeprowadza niezbędną interwencję, stosując się do instrukcji wydawanych przez AED, co zwiększyłoby szanse twojej żony na przeżycie o 90%. Jeśli ta interwencja zostanie opóźniona, szansa na przeżycie zmniejsza się o 10% z każdą minutą.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny to elektroniczne urządzenie, które dostarcza elektrowstrząsu do serca i może być używane przez osobę, która posiada przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy, gdyż prowadzi ono operatora łatwymi do zrozumienia instrukcjami głosowymi. W przeszłości urządzenia dostarczające elektrowstrząsu do serca mogły być używane jedynie w szpitalach i być obsługiwane jedynie przez lekarzy. Po roku 2000 zostały wyprodukowane defibrylatory AED i są teraz używane przez osoby udzielające pierwszej pomocy, ponieważ wczesne dostarczenie sercu elektrowstrząsu w sytuacji nagłego zatrzymania akcji serca znacząco zwiększa szanse na przeżycie. Nie musisz być lekarzem lub zawodowym ratownikiem medycznym by użyć defibrylatora AED; ktokolwiek, kto przeszedł 16-godzinne szkolenie z pierwszej pomocy może z łatwością obsługiwać takie urządzenia.

W zatłoczonych miejscach, takich jak centra handlowe, lotniska, dworce autobusowe itp., obecność osób, które posiadają przeszkolenie z pierwszej pomocy i które potrafią używać defibrylatora AED, zminimalizowałaby ilość zgonów i zranień spowodowanych problemami zdrowotnymi i wypadków, które mogą się wydarzyć w takim środowisku.

W przypadkach takich jak nagłe wypadki, krwawienie, zatrzymanie akcji serca, zablokowanie drug oddechowych obcym przedmiotem, oparzenia, porażenia elektryczne, omdlenia, epilepsja itp., ktoś, kto posiada przeszkolenie z pierwszej pomocy może przeprowadzić wymaganą interwencję, używając dostępnego sprzętu i narzędzi, by utrzymać poszkodowanego przy życiu lub by zapobiec pogorszeniu się stanu zdrowia rannego do czasu przybycia służb ratownictwa medycznego.

Zablokowanie dróg oddechowych obcym przedmiotem wydarza się często zwłaszcza u dzieci i może skutkować śmiercią dziecka w czasie od 3 do 5 minut jeśli obcy obiekt zablokuje tchawicę całkowicie. Dlatego właśnie byłoby bardzo użytecznym dla każdego, zwłaszcza dla matek, by wiedziały co powinno się robić, gdy obcy obiekt zablokuje drogi oddechowe, ponieważ w takiej sytuacji obcy obiekt może zostać usunięty z pomocą manewru Heimlich’a, co w konsekwencji może utrzymać dziecko przy życiu. Oczekiwanie na przyjazd ratowników w takiej sytuacji prawdopodobnie zakończyłoby się śmiercią. Na całym świecie czas przyjazdu karetki pogotowia na miejsce zdarzenia wynosi średnio 8 do 10 minut i tak samo jest w Turcji.

W zatłoczonych miejscach jak centra handlowe, poza dostępnością ludzi posiadających przeszkolenie z pierwszej pomocy, można stworzyć pomieszczenia pierwszej pomocy z łatwym dostępem dla karetki pogotowia. Powinien to być pokój, gdzie ofiary wypadków mogą się zrelaksować, można tam przeprowadzać proste procedury medyczne i jest łatwy w dostępie dla karetek pogotowia i ratowników medycznych.

Prawo o Pierwszej Pomocy z roku 2002 stwierdza także, że “we wszystkich instytucjach i organizacjach jedna osoba na dwadzieścia, a w przedsiębiorstwach sklasyfikowanych jako wykonujące ciężkie i niebezpieczne roboty, zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami, jeden pracownik ‘udzielający pierwszej pomocy’, który posiada ‘podstawowe przeszkolenie z pierwszej pomocy’ na każdych dziesięciu pracowników powinien zostać przydzielony przez centrum autoryzowane przez to Prawo”. Biorąc pod uwagę centrum handlowe jako pojedynczą firmę zamiast zbiór osobnych przedsiębiorstw działających na jego terenie, byłyby one zobligowane posiadać jednego certyfikowanego ratownika na każdych 20 pracowników.

 

Habibe Höcük Köylü – Çankaya İYEM

Ważność użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego w przedsiębiorstwach

Śmierć jest sprawą nieuniknioną i taką, której doświadczą wszystkie żyjące istoty; jednakże istnieją istotne działania, które powinny zostać przeprowadzone aby zreanimować osobę i utrzymać ją na cienkiej linii między życiem a śmiercią. Najważniejszą z tych praktyk jest Podstawowe Wsparcie Życia (skrót z ang. BLS). Podstawowe Wsparcie Życia obejmuje istotne interwencje takiej jak sztuczne oddychanie oraz reanimacja metodą usta-usta wykonywane na miejscu zdarzenia przez certyfikowane osoby udzielające pierwszej pomocy. Niestety w takich przypadkach, jeśli nie zainicjuje się Podstawowego Wsparcia Życia, staje się niemożliwe dotarcie karetki pogotowia na miejsce zdarzenie w odpowiednim czasie. W rzeczywistości nawet w najbardziej zaawansowanych systemach ratunkowych okres dotarcia karetki na miejsce zdarzenia zajmuje określony czas, tj. średnio 10 minut. Okres ten jest istotny dla przeżycia pacjenta i jeśli osoba udzielająca pierwszej pomocy nie zainterweniuje i nie rozpocznie reanimacji pacjenta w przypadku utraty funkcji kardiologicznych i oddechowych, jest niestety bardzo rzadką sytuacją, że utrzyma się tego pacjenta przy życiu nawet z najlepiej wyposażoną karetką czy szpitalem.

Komórki potrzebują tlenu by żyć, a komórkami najbardziej czułymi i narażonymi na brak tlenu są komórki w mózgu. Gdy występuje brak tlenu mózg może przeżyć od 4 do 6 minut zanim nastąpi uszkodzenie mózgu. Śmierć mózgowa pacjenta następuje zaledwie w 10 minut. Pomimo tego, że może to w wyjątkowych sytuacjach zająć nieco dłużej przy np. niskiej temperaturze (tak jak w przypadku zamarznięcia lub utonięcia itp.), w przypadku zatrzymania akcji serca szansa pacjenta na przeżycie jest bardzo niska chyba, że dostarczona zostanie pierwsza pomoc.

Oprócz zatrzymania akcji serca, występuje określane w medycynie zjawisko migotania, tzn. zakłócenie elektrycznej aktywności serca (w skrócie niemożność wykonania skurczu przez serce skutkująca niemożnością pompowania krwi pomimo obecności niewielkiej aktywności elektrycznej takiej jak drganie czy pulsacja), które powoduje utratę istotnych funkcji życiowych. W takiej sytuacji, oprócz Podstawowego Wsparcia Życia musi zostać użyty defibrylator (urządzenie do elektrowstrząsu) stanowiący wsparcie dodatkowe. Defibrylatory dają bardzo skuteczne wyniki i mogą zapewnić reanimację kardiologiczną w kilka minut. Dodatkowo automatyczne wersje defibrylatorów używane w karetkach i szpitalach, których można bezpiecznie użyć na miejscu zdarzenia, zostały stworzone by wspierać ratowników. Pomimo faktu, że szanse na przeżycie zmniejszają się o 10% z każdą minutą jeśli nie nastąpi interwencja, w przypadku braku oznak funkcji życiowych defibrylator zwiększa tą szansę dwukrotnie. (Źródło: Kanadyjska Fundacja Serca i Udaru)

Pomimo tego, że Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny nie są powszechnie używane w Turcji, poszerzanie ich użycia, nawet uczynienie obowiązkowym posiadanie AED w zatłoczonych miejscach, takich jak miejsca pracy, stacje metra, centra handlowe itp., może w istotny sposób zredukować śmiertelność. Używane o wiele częściej w krajach rozwiniętych defibrylatory automatyczne są urządzeniami przenośnymi, które można trzymać w szafkach na stacjach pierwszej pomocy, podobnie jak gaśnice. Każdy, kto ma certyfikat pierwszej pomocy może obsługiwać te urządzenia bezpiecznie po przejściu godzinnego kursu. Pomimo tego, że takie urządzenia znane jako Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, mogą zostać wypożyczone przez firmy w których występuje wysoki poziom cyrkulacji powietrza (takie jak place budowy, zabudowania turystyczne, plany filmowe itp.) za około $79 za miesiąc, bardziej stabilne i rozwinięte przedsiębiorstwa mogą podjąć decyzję o ich zakupie.

Aby przedsiębiorstwo było w pełni przygotowane na sytuacje awaryjne, liczba osób będących certyfikowanymi osobami udzielającymi pierwszej pomocy powinna być odpowiednia, a nazwiska i fotografie tych osób powinny się znaleźć w sekcji pierwszej pomocy tablic informacyjnych, tak, by każdy mógł ich poznać. Było by także odpowiednim posiadanie w tym samym miejscu zestawu pierwszej pomocy i noszy, których można użyć udzielając pierwszej pomocy. Oprócz tych wszystkich rzeczy jest bardzo istotnym by mieć dostępne najważniejsze urządzenie –  Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – w stacji pierwszej pomocy. Nie należy zapominać, że właśnie to urządzenie jest jedynym ratunkiem w przypadkach zatrzymania akcji serca, kiedy jest niemożliwym dotarcie do szpitala lub gdy karetka ratunkowa nie może natychmiast dotrzeć na miejsce zdarzenia.

 

Przygotowane przez prof. dr Erdema YILMAZ’a z Akademii Pierwszej Pomocy

Jak działa Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny?

Obecnie specjaliści medyczni używają Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) jako część pierwszej i zaawansowanej pomocy medycznej. Najważniejszymi zaletami AED są ich mobilność oraz nieinwazyjne zastosowanie. Posiadanie do dyspozycji defibrylatorów AED w wysoce zatłoczony miejscach takich jak lotniska, samoloty, centra handlowe itp. jest w rozwiniętych krajach obligatoryjne.

Zawierając samoprzylepne elektrody oraz wbudowany system rozpoznający rytm serca defibrylatory AED potrafią zidentyfikować rytmy serce nadające się do leczenie elektrowstrząsem poprzez zdefiniowanie aktywności elektrycznej serca z wysoką precyzją sięgającą 100% dla prostego migotania komór i 92% dla delikatnego migotania komór, prowadząc odpowiednio operatora by dostarczył elektrowstrząsu do serca pacjenta by uregulować rytm serca taki, jak migotanie komór oraz częstoskurcz komorowy bez pulsu.

Istnieje wielu badań naukowych udowadniających, że wczesna defibrylacja znacząco zwiększa szansę na przeżycie. Wczesna reanimacja i defibrylacja (w pierwszych 1-2 minutach) może zwiększyć szansę aż o 60%. Niestety, jeśli nie wykona się interwencji, szansa na przeżycia pacjenta zmniejsza się o około 7 do 10% na minutę. Sam fakt, że każdego roku w Europie występuje 700,000 przypadków zatrzymania akcji serca podkreśla ważność wczesnej reanimacji i defibrylacji.

Według struktury generowanego napięcia elektrycznego, Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED dzieli się na monofazowe oraz dwufazowe. Dwufazowe Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny mogą osiągnąć taki sam rezultat jak monofazowe AED poprzez zaaplikowanie prądu o niższej intensywności. Dlatego właśnie obecnie używanie dwufazowych defibrylatorów AED jest o wiele bardziej powszechne. Ponadto, występują wersje automatyczne i półautomatyczne w odniesieniu do ich technicznych możliwości. Główna różnica między w pełni automatycznym i półautomatycznym Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny jest taka, że ten pierwszy może dostarczyć elektrowstrząsu bez czekania na dalsze komendy od operatora, gdy sam zidentyfikuje rytm pozwalający na przeprowadzenie wstrząsu. Przy półautomatycznych defibrylatorach, dla odmiany, elektrowstrząs jest dostarczony po tym, jak operator naciśnie przycisk wstrząsu.

Jak używać automatycznego defibrylatora zewnętrznego?

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny posiada dwie samoprzylepne elektrody na których zwykle napisane są słowa “Mostek” oraz “Szczyt”. Elektroda dla “Mostu” powinna zostać zamocowana poniżej prawej kości obojczykowej, na drugiej lub trzeciej przestrzeni międzyżebrowej. Elektroda “Szczytowa” powinna zostać umieszczona po lewej stronie piersi pacjenta, poniżej piątek przestrzeni międzyżebrowej. Nawet jeśli elektrody “Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny” nie posiadają wspomnianych napisów, każda elektroda posiada wizualne wskazówki gdzie ma zostać przymocowana.

Podczas mocowania elektrod należy się najpierw upewnić, że miejsca do których przymocujemy elektrody są suche; przetrzyj powierzchnie suchym ręcznikiem jeśli to konieczne. Jeśli na powierzchni do mocowania elektrod występuje nadmierne owłosienie, ogól ją szybko przed przymocowaniem elektrod. Ponadto, gdy Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny analizuje rytm serca, urządzenia takie jak telefony komórkowe lub przenośne radioodbiorniki powinny zostać odsunięte przynajmniej na 1m i najlepiej wyłączone. W przeciwnym razie te urządzenia mogą sprawić, że Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny źle rozpozna rytm serca.

Elektrody pediatryczny powinny być użyte u dzieci młodszych niż 8 lat lub/i lżejszych niż 25kg. Stosowanie Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny u dzieci młodszych niż 1 rok jest zwykle niewskazane.

Jakie są kroki interwencji dla automatycznych defibrylatorów zewnętrznych?

1- Sprawdź stan świadomości pacjenta. (Wstrząśnij delikatnie dorosłym lub dzieciem za ramiona i spytaj czy mają się dobrze i czy cię słyszą.)

2- Sprawdź usta pacjenta i po upewnieniu się, że nic nie ma wewnątrz, odchyl głowę do tyłu, podnosząc nieznaczenie brodę ku górze by otworzyć drogi oddechowe.

3- Sprawdź ruchy klatki piersiowej pacjenta, gdy otwarte są drogi oddechowe; nasłuchuj oddychania i poczuj ciepło oddechu swoim policzkiem. Oceń pacjenta przez 5 do 10 sekund używając techniki nazywanej: patrz, słuchaj i czuj.

Po sprawdzeniu oddechu, jeśli pacjent nie oddycha, specjalista medyczny powinien także ocenić krążenie krwi. Jeśli pacjent posiada krążenie, ale nie oddycha, jeden oddech sztuczny na 5-6 sekund powinien zostać wykonywany a puls pacjenta powinno się sprawdzać do 2 minuty. Jeśli nie ma krążenia krwi procedura powinna być kontynuowana od kroku 4.

4- A) Jeśli pacjent nie oddycha, wykonaj 2 sztuczne oddechy, każdy po 1 sekundę, aż klatka piersiowa pacjenta uniesie się i rozpocznij wykonywanie 30 ucisków umieszczając podstawę dłoni na środku klatki piersiowej lub na niższej części mostka. Rytm docelowy sztucznego oddychania to 100 ucisków/minutę, a pierś powinna być uciskana do 1/3 jej bocznego przekroju.

  1. B) Jeśli pacjent oddycha, natychmiast ułóż go w pozycji bocznej ustalonej.

5- Kontynuuj podstawowe wsparcie życiowe, stosując 2 sztuczne oddechy i 30 ucisków za każdum razem. Po przymocowaniu elektrod Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny w odpowiednich miejscach, włącz urządzenie. Urządzenie wyda najpierw dźwiękowe ostrzeżenie przed rozpoczęciem analizy rytmu serca, proszą jednocześnie by nie dotykać pacjenta.

6- A) Jeśli defibrylator odnajdzie rytm nadający się do wstrząsu, poprosi cię byś nie dotykał pacjenta i być nacisnął przycisk wstrząsu by zaaplikować pacjentowi elektrowstrząs (w pełnie automatyczne defibrylatory aplikują wstrząs automatycznie bez przyciskania przycisku). Po tym kroku, stosuj się do audio-wizualnych wskazówek dostarczonych przez urządzenie.

  1. B) Jeśli defibrylator nie odnajdzie rytmu nadającego się do wstrząsu, poprosi cię o kontynuowanie aplikowania 2 sztucznych oddechów i 30 ucisków.

7- Stosują się do komend audio-wizualnych urządzenia Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, kontynuuj aż do momentu:

przybycia na miejsce zdarzenia ratowników medycznych,

gdy pacjent rozpocznie normalne oddychanie,

lub gdy staniesz się wyczerpany fizycznie.

***

Defibrylator Fr2, materiały do ​​defibrylacji, defibrylator Australia. Defibrylator, opaska defibrylatorów, baterie defibrylatorów, kardiologiczny defibrylator. Certyfikacja defibrylatora, pierwszy defibrylator, defibrylator biurowy, defibrylator użytkowy Lifevest. Defibrylator szkolny, rynek defibrylatorów, defibrylator MRR, przeglądy defibrylatorów AED. Nowy defibrylator, defibrylator z monitorem, defibrylator, co to jest, defibrylator Metsis, defibrylator pediatryczny. Pomocniczy defibrylator, życie z defibrylatorem, defibrylator, jaki defibrylator? Defibrylacja awaryjna, defibrylatory jednofazowe, defibrylator aed, na sprzedaż, kupić AED.

Ceny AED, implant defibrylatora, przenośne jednostki, defibrylator kardiowertera, jednostka z defibrylacją, defibrylator. Szafka AED, urządzenie AED, automatyczny defibrylator elektroniczny, automatyczny defibrylator zewnętrzny. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne. AED plus automatyczny defibrylator zewnętrzny, automatyczny defibrylator awaryjny. Zautomatyzowana certyfikacja zewnętrznego defibrylatora. Zautomatyzowani producenci zewnętrznych defibrylatorów, automatyczne defibrylatory zewnętrzne.

Defibrylacja HeartStart, mocne serce z g3, mocne serce z g3 plus, nauka o zdrowiu serca z g3, powerheart g3, powerheart g3 aed, powerheart aed g3 battery. Powerheart aed g3 pro, cena zautomatyzowanego defibrylatora, cena automatycznego defibrylatora. Ceny defibrylatora, cena defibrylatora, automatyczne ceny zewnętrznych defibrylatorów. cena defibrylatora, cena defibrylatora, defibrylator cenowy, cena defibrylatora.

Automatyczna defibrylacja zewnętrzna, philips aed, aed philips, philips defibrylator, philips heartstart home defibrylator. defibrylator philips heartstart, philips aed pads, philips onsite aed, philips aed defibrylator.

Philips defibrylator domowy defibrylator, defibrylatory philips, philips aed trainer, philips defibrylatory.

Domowy defibrylator Philips, defibrylator Philips, defibrylator na miejscu, defibrylator, jak korzystać z defibrylatora, Jak korzystać z defibrylatora? Jak korzystać z automatycznego defibrylatora zewnętrznego?

Defibrylator serca, defibrylator monitora serca, defibrylator serca, automatyczny defibrylator zewnętrzny ZOLL AED Plus. philips automatyczny defibrylator zewnętrzny, automatyczny defibrylator zewnętrzny Zoll. Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z certyfikacją, automatyczna historia zewnętrznych defibrylatorów. Zautomatyzowane szkolenie z defibrylatora zewnętrznego, automatyczny defibrylator awaryjny. Zautomatyzowane zewnętrzne informacje o defibrylatorze, automatyczny defibrylator zewnętrzny philips, zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny w Indiach, zautomatyzowana polityka zewnętrznego defibrylatora. Zautomatyzowani producenci zewnętrznych defibrylatorów, automatyczny defibrylator zewnętrzny do badań kardiologicznych. Półautomatyczny defibrylator, automatyczny defibrylator zewnętrzny, automatyczne defibrylatory. Instrukcja automatycznego defibrylatora zewnętrznego, automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, automatyczny defibrylator awaryjny, półautomatyczny defibrylator zewnętrzny. Automatyczny defibrylator serca.

Zautomatyzowana cena defibrylatora, zautomatyzowane ceny zewnętrznych defibrylatorów, cena defibrylatora, ceny przenośnego defibrylatora, cena defibrylatora. Defibrylator Heartstart cena, tanie defibrylatory ceny, defibrylatory cena, cena defibrylatora. Defibrylator cen,

Linia ratunkowa Defibtech aed, defibtech aed, defibtech life line, defibtech lifeline aed defibrylator. defibtech aed defibrylator, defibtech pads, defibtech reviver, defibrylator serca, zewnętrzny defibrylator serca.

Philips heartstart xl, heartstart xl, serduszko phillipsa, serduszko philips, serduszko na początku, philips serstart fr2, aed philips heartstart. Laerdal heartstart, defibrylacja serca, philips aed heartstart, baterię philips heartstart. Laerdal Heartstart fr2, defibrylator maszyna, AED maszyna, aed maszyny, aed maszyna koszt, co jest aed maszyny. defibrylator serca, defibrylator serca, defibrylacja serca, defibrylator serca. Czym jest defibrylator serca, czym jest defibrylator do serca, zewnętrzny defibrylator serca. Defibrylator do serca, defibrylator serca, defibrylator serca, wszczepiony defibrylator serca. Defibrylacja serca, procedura defibrylacji serca, czym jest defibrylacja serca. Przenośny defibrylator, przenośne defibrylatory, przenośny defibrylator przenośny defibrylatora. Przenośny defibrylator, przenośne defibrylatory, przenośny defibrylator do użytku domowego. Przenośny defibrylator domowy, przenośny defibrylator serca, defibrylator wewnętrzny. automatyczny defibrylator wewnętrzny, kup defibrylator, kup automatyczny defibrylator zewnętrzny, kup defibrylator. Defibrylator kupuje, kupuje defibrylator, gdzie kupić defibrylator. gdzie kupić defibrylator, najlepszy defibrylator do kupienia, gdzie mogę kupić defibrylator, defibrylator Lifepak, defibrylator Lifepak Cr plus, defibrylator defibrylatora, defibrylator Lifepak 1000, defibrylatory Lifepak. defibrylator lifepak 20, defibrylator ekspresowy Lifepak, defibrylator 12 Lifepak, defibrylator Lifepak 500. Lifepak 15 defibrylator, philips aed, aed philips, philips heartstart frx, philips heartstart defibrylator frx, philips aed recall, philips aed trener, philips onsite aed, philips frx aed, philips heartstart na miejscu. Philips aeds, defibrylator philips frx, defibrylator philips heartstart na miejscu, defibrylator Philips na miejscu. Philips korzysta z baterii, philips heartstart frx aed, philips heartstart na miejscu. Defibrylator domowy, defibrylator domowy, domowe defibrylatory, defibrylator domowy, defibrylator do domu, defibrylator do domu, najlepszy defibrylator domowy, mocne serce z g3, kardiochirurgia z mocą w g3, siła z g3 plus, powerheart g3, powerheart z g3 baterią. Powerheart g3 aed, powerheart aed g3 pro, automatyczna definicja defibrylatora zewnętrznego, definicja defibrylatora, definicja defibrylatora, definicja automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Definicja defibrylatora Cardioverter, definicja defibrylatora. Definicja defibrylatora, definicji defibrylatorów, kardiologii, kardiologii, a także kardiologii, kardiologii i trenera. Testy kardiologiczne, podkładki defibrylacyjne. defibrylator pad, aed defibrylator klocki. Poduszki defibrylacyjne, podkładki do defibrylacji zoll, defibrylator defibrylacji samaritanowej, trening pierwszej pomocy, pierwsza pomoc AED, defibrylator pierwszej pomocy, pierwsza pomoc, produkt pierwszej pomocy, dwufazowy defibrylator. Defibrylacja dwufazowa, dwufazowy defibrylator, dwufazowy. defibrylatory dwufazowe, aed trainer, aed trainers, a laerdal aed trainer 2, aed trenerzy na sprzedaż, aed trainer 2, aed pads. Umieszczanie podkładek AED, podkładki philips aed, podkładki, aed podkładki zastępcze. Zakup AED, zakup defibrylatora. zakup, zakup defibrylatora, zakup defibrylatora, zestaw ratunkowy, zestaw ratunkowy, zestaw ratunkowy 500 aed.

Osobisty defibrylator, dostawcy defibrylatorów, monitor defibrylatora, defibrylator dosercowy. ratunkowy defibrylator, defibrylator, defibrylator, defibrylator w miejscu pracy, granty defibrylacyjne, test defibrylatora. defibrylator kopen, defibrylatory w szkołach, defibrylator laerdal, defibrylator preis. Defibrylator medyczny, producent defibrylatora. Defibrylator Welch allyn, defibrylator elektroniczny, czyli defibrylator, defibrylator. Defibrylator samaritan, defibrylator phillipsa, baterie defibrylatorów, defibrylacja dostępu publicznego, defibrylator, jak to działa, rodzaje defibrylatorów, przeglądy defibrylatorów. Defibrylator Shock, tani defibrylator, tester defibrylatora, odnowione defibrylatory. procedura defibrylacji, defibrylator ruchomy, defibrylator, defibrylator szpitalny. Recenzje defibrylatorów. Defibrylator kosten, najlepszy defibrylator, defibrylator serca. defibrylator, porównaj defibrylatory, defibrylator, defibrylator. Defibrylator AED, rodzaje defibrylatorów. Elektrody defibrylatora, defibrylator GUIDANT, żel do defibrylacji, defibrylatory ogólnodostępne. defibrylatory, defibrylator plus, defibrylator MRR, kardiologiczny defibrylator, defibrylator na życie. Rodzaje defibrylatora, praca defibrylatora, implantacja defibrylatora. Defibrylator Australia, defibrylator DC, obwód defibrylatora, materiały defibrylacyjne, defibrylacja elektryczna, odnowiony defibrylator, forum defibrylatora, awaryjna defibrylacja. defibrylator biurowy. Kondensator defibrylatora, defibrylator linii szkieletowej, mini defibrylator. znaki defibrylatora, jak działa defibrylator. defibrylator mrl, marki defibrylatorów. Pierwszy defibrylator,

Podstawowe usługi wsparcia życia, południowo-afrykańska karetka pogotowia ratunkowego, południowo-afrykański defibrylator AED, podstawowy defibrylator AED dla pogotowia ratunkowego. Przepisy dotyczące ratownictwa medycznego w Południowej Afryce, przepisy dotyczące pogotowia w Afryce Południowej, wymagania sprzętowe dla służb ratownictwa medycznego.