Life-Point Pro AED Automatyczny Defibrylator


Defibrylator AutomatycznyAutomatyczny Defibrylator, znany także jako AED, to małe, lekkie i przenośne urządzenie, które pozwala dostarczyć wyładowanie elektryczne do serca osoby, która doświadczyła nagłego zatrzymania akcji serca. Urządzenie AED może być używane w domu, w miejscu pracy lub w miejscu publicznym przez osobę nie będącą specjalistą z zakresu medycyny, ale która posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń AED. Zaletą posiadania defibrylatora automatycznego jest to, że pomaga on utrzymać pacjenta przy życiu lub zreanimować pacjenta, który doznał ataku serca / nagłego zatrzymania akcji serca, do czasu przybycia na miejsca profesjonalnych służb ratowniczych. Uwzględniając powyższy fakt, jeśli osoba, która doświadczyła ataku serca nie zostanie poddana defibrylacji tak szybko jak jest to możliwe, jej szansa na przeżycie zmniejsza się z każdą mijającą minutą.

Specjaliści medyczni twierdzą, że najważniejszym okresem w leczeniu pacjenta z zawałem serca są pierwsze trzy lub cztery minuty po jego wystąpieniu. Poza tym okresem ryzyko uszkodzenia mózgu oraz innych komplikacji drastycznie wzrasta.

 

Dlaczego wybrać Automatyczny Defibrylator (AED)?

LifePoint Pro AED Automatyczny Defibrylator jest relatywnie łatwy w użyciu, gdyż prowadzi operatora przez trzy etapy defibrylacji przy użyciu sygnałów audio-wizualnych. Posiadając fukncję auto-testu jest zawsze gotowy do użycia. Defibrylator Automatyczny AED LifePoint PRO AED jest niewielki, lekki i wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria umieszczone w torbie przenośnej stanowiącej standardowe akcesorium. Z pomocą małego zestawu pierwszej pomocy, umieszczonego w przenośnej torbie, nie będzie potrzeby użycia dodatkowych materiałów. Ważąc jedynie 2.5 kg defibrylator AED LifePoint PRO AED jest łatwy do przenoszenia. Dźwięk metronomu dla sztucznego oddychania (CPR) prowadzi użytkownika i pozwala na bardziej efektywne wykonanie reanimacji. Oprogramowanie automatycznie rozpoznające elektrody pediatryczne pozwala samoczynnie skonfigurować urządzenie do pracy z pacjentem pediatrycznym od momentu ich podłączenia. Automatyczny Defibrylator AED PRO AED zapisuje i przechowuje dane z reanimacji pacjenta w swojej pamięci, a historię reanimacji można przejrzeć w dowolnym momencie. Daje także użytkownikowi możliwość łatwego zdalnego uaktualnienia oprogramowania w urządzeniu w zgodzie ze zmieniającymi się wytycznymi AHA/ERC. Zrozumiałe, proste komendy głosowe z ustawianiem siły głosu czynią korzystanie z urządzenia jeszcze łatwiejszym. Opcjonalny zestaw do mocowania na ścianę oraz jego akcesoria pozwalają używać urządzenie w dowolnym miejscu.  Automatyczny Defibrylator LifePoint PRO AED oferuje swoim użytkownikom wysoką przydatność do użytku z pomocą wysokiej jakości, tanich części zamiennych i akcesoriów.

 

Automatyczne Urządzenie do Defibrylacji

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny jest urządzeniem medycznym ratującym życie o prostej i użytecznej budowie, którego zadaniem jest dostarczenie pacjentowi wyładowania elektrycznego (defibrylacji) w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Automatyczne Defibrylatory zaprojektowano tak, by mogły być używane przez dowolną osobę nie posiadającą przeszkolenia medycznego, ale posiadającą szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Automatyczny Defibrylator (AED) posiadają zaawansowane oprogramowanie do analizy EKG, dlatego urządzenie analizuje sygnał EKG i użytkownik wspomagany jest wskazówkami audio-wizualnymi. Dlatego właśnie użytkownik nie musi znać charakterystyki rytmu serca.

AED – Automatyczny Defibrylator – został zaprojektowany specjalnie dla osób udzielających pierwszej pomocy i jest używany do czasu, gdy na miejsce przybędą służby ratunkowe.

Wczesne zastosowanie defibrylacji, stanowiącej leczenie nagłego zatrzymania akcji serca, umożliwia sercu pracować ponownie w rytmie podtrzymującym krążenie, co może uratować życie.

W niektórych rozwiniętych krajach wymagane jest udostępnienie i łatwy dostęp do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w zatłoczonych miejscach takich jak stadiony, sklepy handlowe, terminale lotniska, itp.

W sytuacji idealnej defibrylatora AED powinna używać przeszkolona osoba udzielająca pierwszej pomocy, jednak w niektórych krajach używanie defibrylatora jest dopuszczane bez żadnego przeszkolenia, gdyż urządzenie mogą skutecznie używać osoby bez żadnego przeszkolenia, jedynie w oparciu o komendy głosowe i wskazówki w nich zawarte.

Czym jest Defibrylator Pół-automatyczny?

Pół-automatyczny defibrylator zewnętrzny to typ defibrylatora, który określa rytm serca i prowadzi operatora za pomocą swojego systemu wskazówek dźwiękowych lub wizualnych, jednak pozostawia ostateczną decyzję o wykonaniu defibrylacji operatorowi przy pomocy przycisku wyładowania. Defibrylatory pół-automatyczne posiadają przycisk WYŁADOWANIE, który to nie występuje w pełni automatycznych defibrylatorach. Ze strony funkcjonalnej defibrylatory pół-automatyczne nie różnią się niczym od defibrylatorów w pełni automatycznych.

Jak używać Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego?

Umieść elektrody jednorazowe defibrylatora AED na nagiej klatce piersiowej pacjenta. Poczekaj, aż urządzenie przeanalizuje rytm serca pacjenta (EKG) i jeśli urządzenie zasugeruje wykonanie defibrylacji (wyładowania), naciśnij przycisk „defibrylacja/wyładowanie” na urządzeniu pół-automatycznym lub przy w pełni automatycznym defibrylatorze pozwól by urządzenie przeprowadziło defibrylację samo.

Kto może używać Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych?

Urządzenia AED są przeznaczone do użytku przez osoby, które w wyniku szkolenia posiadają wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy, ale nie posiadają formalnego wykształcenia medycznego. Aby uratować większą liczbę ludzi każdy powinien przejść szkolenie z użytkowania AED (automatycznego defibrylatora) oraz CPR (sztucznego oddychania). Szkolenia dotyczące świadomości oraz odpowiedzialności społecznej w zakresie tego tematu przeprowadzane są w krajach rozwiniętych.

Automatyczne Defibrylatory prowadzą i wspomagają użytkownika poprzez audio-wizualne komendy. Średni globalny czas przybycia na miejsce zdarzenia karetki ratunkowej wynosi między 10 a 12 minut, a w tym czasie każda minuta jest bardzo istotna. Śmierć mózgu zaczyna się po około trzech minutach u osoby, która przeszła nagłe zatrzymanie akcji serca, a szansa na przeżycie po 10 minutach jest już bardzo niska.

Dlaczego wczesna defibrylacja jest taka ważna?

Defibrylacja jest częścią podstawowej opieki zdrowotnej. Jest ona interwencją ratującą życie, która dostarcza sercu wyładowanie elektryczne za pomocą defibrylatora, aby zatrzymać nieregularny rytm zawałowy serca i przywrócić jego normalne funkcjonowanie. Defibrylacja zastosowana przez 20-30 sekund przy VF lub VT bez tętna jest prawie całkowicie zamieniona w rytm zatokowy. Każda minuta opóźnienia redukuje szansę przeżycia o około 10%. Gdy wystąpi opóźnienie o 10 minut szansa na przeżycie jest równa prawie 0%. Po wystąpieniu zatrzymania akcji serca z migotaniem komór (VF) lub tachykardią komorową bez tętna (VT) śmiertelność wzrasta o 7-10% na minutę do czasu defibrylacji. Szansa pacjenta na przeżycie zmniejsza się, gdy defibrylacja rozpocznie się późno i przeciętnie jedynie 1 na 250 pacjentów może zostać uratowany, gdy sztuczne oddychanie oraz defibrylacja zostały zainicjowane po pierwszych 10 minutach po ataku serca.

 

Czas / Współczynnik sukcesu normalizacji rytmu serca przy zastosowaniu defibrylacji

Jak pokazano na rysunku, z każdą mijającą minutą spada szansa pacjenta na przeżycie. Według badań, szansa przeżycia jest prawie zerowa po 10 minutach.

Współczynnik defibrylacji sukcesu w czasie

Czy jest możliwe, że przypadkowo zranię pacjenta używając automatycznego defibrylatora LifePoint?

NIE! Jeśli tylko stosujesz się do komend głosowych wydawanych przez AED.  Automatyczny Defibrylator został zaprojektowany by przeprowadzać defibrylację tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w oparciu o sprawdzoną analizę EKG.

Czy jest możliwe, że zranię siebie lub kogokolwiek innego w pobliżu podczas użycia urządzenia LifePoint AED Automatyczny Defibrylator?

NIE! Jeśli tylko stosujesz się do komend głosowych wydawanych przez AED. Podstawową zasadą jest to, że gdy automatyczny defibrylator sugeruje przeprowadzenie wyładowania (defibrylacji) tuż przed jej wykonaniem upewnij się, że nikt nie dotyka pacjenta i każdy jest w bezpiecznej odległości. Urządzenie LifePoint PRO AED AED głosowo ostrzeże cię, kiedy bezpiecznym jest dotykanie pacjenta.

Czy mogę używać defibrylatora LifePoint PRO AED Automatyczny Defibrylator do defibrylacji dzieci?

TAK! Ale musisz użyć elektrod pediatrycznych dla pacjentów w wieku od 1 do 8 lat.

Wiek 0 – 1 lat – defibrylacja nie jest wskazana.

Wiek 1 – 8 lat – użyj elektrod pediatrycznych dla pacjentów ważących mniej niż 25 kg

Wiek 8 lat lub więcej – użyj elektrod dla dorosłych dla pacjentów ważących więcej niż 25 kg

 

Jeśli już posiadasz Automatyczny Defibrylator LifePoint AED, to czy jest coś, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?

1- Twój automatyczny defibrylator LifePoint posiada funkcję okresowego auto-testu. W przypadku wykrycia niesprawności lub nieprawidłowej sytuacji, urządzenie powiadomi operatora czerwonym znakiem ostrzegawczym. Dlatego właśnie powinieneś zawsze trzymać swój defibrylator LifePoint w miejscu, gdzie możesz widzieć wskaźnik ostrzegawczy i być w stanie łatwo uzyskać dostęp do urządzenie kiedykolwiek jest to niezbędne.

2- Upewnij się, że twój defibrylator jest regularnie serwisowany i kalibrowany. Prosimy korzystać z usług jedynie autoryzowanych serwisantów urządzeń LifePoint.

3- Upewnij się, że wszystkie jednorazowe elektrody, akcesoria oraz baterie są oryginalne. W przeciwnym razie twoje urządzenie może ulec awarii, a to może kosztować czyjeś życie.

4- By upewnić się, że urządzenie jest zawsze gotowe do użytku utrzymuj aktualne oprogramowanie w swoim urządzeniu LifePoint AED z pomocą autoryzowanego serwisu zgodnie z bieżącymi wytycznymi resuscytacji.

 

Gdzie powinny być dostępne automatyczne defibrylatory AED?

Przychodnie podstawowej opieki

Przychodnie gminne

Karetki do przewozu pacjentów

Wszystkie amatorskie i zawodowe kluby sportowe

Centra sportowe

Szkoły

Centra handlowe

Lotniska i pokłady samolotów

Hotele

Biura administracji rządowej

Stadiony

Boiska golfowe

Miejsca wyznawania wiary

Plaże, baseny

Restauracje

Pociągi, autobusy i stacje metra

Tereny wiejskie i wsie

Pojazdy policji oraz straży pożarnej

Kompleksy mieszkalne

Służby ratownicze

 

Sztuczne oddychanie utrzymuje cię przy życiu, wyładowanie elektryczne pobudza twoje serce!

Doc. Dr. Mutlu VURAL

Szpital Szkoleniowy i Badawczy Bağcılar Klinika Kardiologii, Istambuł, Turcja.

Szacuje się, że średnio 100,000 ludzi umiera w Turcji każdego roku z powodu nagłego zatrzymania akcji serca, które występuje poza szpitalem. Gdy świadkowie wahają się zadzwonić na numer 112 oraz rozpocząć podstawowe działania wspierające czynności życiowe większość z takich przypadków kończy się śmiercią. Fakt, że automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) nie są powszechnie dostępne w miejscach publicznych w Turcji jest kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na tak wysoki współczynnik zgonów.

Akceptowanym jest fakt, że pięciu lub sześciu ludzi z każdych 10, którzy doświadczą zatrzymania akcji serca poza szpitalem ostatecznie poniosą śmierć, utracą życie z powodu ludzi postronnych świadomie decydujących by nie (lub nie będących w stanie) interweniować. Przy nagłym zatrzymaniu akcji serca szanse na przeżycie zmniejszają się o 10% z każdą minutą, a uszkodzenie mózgu rozpoczyna się już po trzech minutach, i jeśli taka osoba nie otrzyma interwencji medycznej można ją uznać za nieżywą po 12 minutach. Niestety, w tym kontekście, współczynnik przeżywalności w Turcji wynosi mniej niż 1%. Sytuacja taka występuje z powodu interwencji w takich przypadkach jedynie ze strony zawodowych służb medycznych; niskiej świadomości społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy; brak obowiązku posiadania defibrylatora AED oraz środnio 10-minutowego czasu dotarcia karetki pogotowia do pacjenta w centrach miast i 30-minutowego czasu w obszarach wiejskich. Z drugiej strony, szanse na przeżycie osoby doświadczającej zatrzymania akcji serca poza szpitalem wynoszą 38%, gdy dostępny jest defibrylator AED oraz osoba, która wie jak przeprowadzić ręczne sztuczne oddychanie (CPR). Obecnie w krajach, gdzie świadomość udzielania pierwszej pomocy jest wyższa i defibrylatory AED są szeroko dostępne, współczynnik przeżywalności wynosi około 10% zarówno w obszarach miejskich jak i wiejskich. Celem w krajach rozwiniętych jest ustanowienie większej współpracy zagwarantowanych prawnie między społeczeństwem i służbami ratunkowymi w celu podwyższenia tej wartości do poziomu 50% w nadchodzących latach oraz w konsekwencji uratowaniu tysięcu istnień ludzkich.

Podczas, gdy zatelefonowanie na numer 112 oraz rozpoczęcie podstawowgo wsparcia czynności życiowych są pierwszymi dwoma ogniwami w łańcuchu ratowania życia, defibrylatory AED stworzone w celu dostarczania pacjentowi wyładowania elektrycznego przez osobę postronną przed przybyciem karetki ratunkowej są akceptowanym trzecim ogniwem. W wielu krajach, zwłaszcza w w USA i Wielkiej Brytanii, obywatele szkoleni są od dziecka poprzez kampanie informacyjne służb publicznych w udzielaniu pierwszej pomocy w postaci sztucznego oddychania (CPR) (1,2). Na kursach pierwszej pomocy, takich jak na witrynie www.cprtoday.com, która jest wspierana przez amerykańską stację CNN, oferowane jest szkolenie z pierwszej pomocy i przyznawane są stosowne certyfikaty. Gdy manualne sztuczne oddychanie (CPR) nauczane na tych kursach zostanie przeprowadzone na pacjencie, który doznał zatrzymania akcji serca, uszkodzenie mózgu zaczyna się dopiero po 20 minutach, zamiast po zaledwie trzech. Wraz z opóźnieniem śmierci komórek w istotnych organach oraz sercem pozostającym w stanie fibrylacji komór przez dłuższy okres czasu (w związku z opóźnieniem wystąpienia asystolii) wczesne rozpoczęcie ręcznego sztucznego oddychania (CPR) zwiększa możliwość reanimacji serca w karetce pogotowia poprzez zastosowanie wyładowania elektrycznego z pomocą defibrylatora.

 

Wielu, zwłaszcza z kręgu Projektu Serce, wyrażało opinię, że tysiące żyć ludzkich mogło by zostać uratowanych, gdyby tylko prowadzono w Turcji szkolenia z ręcznej resuscytacji. Sztuczne oddychanie (CPR) nie tylko utrzymuje krążenie krwi poprzez uciskanie serca między klatką piersiową a kolumną kręgosłupa, ale także zapewnia oddychanie na poziomie 250 ml. Gdy zatrzymuje się ucisk klatki piersiowej mostek podnosi się, serce napełnia się krwią, a 250 ml powietrza spontanicznie wypełnia płuca. Innymi słowy ręczne sztuczne oddychanie (CPR), poza utrzymaniem krążenia krwi, wymusza także spontanicznie niewielką sztuczną wentylację płuc (rysunek 1). Ponieważ krew jest relatywnie dobrze natleniona, zwłaszcza w pierwszych minutach po nagłym zatrzymaniu akcji serca, rekomendowane jest rozpoczęcie ręcznego sztucznego oddychania w przeciągu pierwszych 30 sekund. Ponieważ sztuczne wentylowanie nie jest dłużej rekomendowane w niektórych społecznych wytycznych udzielania pierwszej pomocy, stosowanie sztucznej wentylacji stopniowo się zmniejsza.

 

Projekt pierwszego w Turcji szkolenia internetowego z manualnego sztucznego oddychania, stworzony w ramach Projektu Serce, przyniósł mi nagrodę Doktora Złotego Stetoskopu Przyjaznego Informatyce przyznawanej przez Stowarzyszenie Technologii Informatycznych Ochrony Zdrowia. Poprzez Projekt Serce wierzymy, że za 10 lat 10 milionów, a w 20 lat 30 milionów ludzi nauczy się manualnego sztucznego oddychania, docelowo ratując 20,000 żyć na rok (3,4). W świetle faktu, że w zakresie współczynnika przeżywalności, celem krajów rozwiniętych jest osiągnięcie wyższego standardu – na poziomie 50% – w nadchodzących latach, pomimo tego, że ich obecny poziom 10% jest więcej niż 10 razy wyższy niż w Turcji, wydaje się to jasnym, że Projekt Serca jest krytycznie ważną misją dla naszego kraju. Po tym, jak Ministerstwo Zdrowia poprawi istotne regulacje, ze wsparciem sponsorów, planujemy rozpocząć pierwsze darmowe, certyfikowane internetowe kursy sztucznego oddychania w Turcji, pod przewodnictwem Stowarzyszenia Pozostań Żywy.

Wiele lat temu, Heimlich zdefiniował technikę, której mogą nauczyć się ludzie, gdyż jest niemożliwym, by ratownicy medyczni dotarli natychmiast do każdego przypadku całkowitej blokady górnych dróg oddechowych. Ocenia się, że ta społecznościowa metoda udzielania pierwszej pomocy, nazwana manewrem Heimlich’a, ratuje na całym świecie 50,000 żyć każdego roku. Nagłe zatrzymanie akcji serca jest także medycznym stanem krytycznym. Gdy ludzie czekają na przyjazd karetki pogotowia bez interweniowania, pierwsze najcenniejsze minuty, które są na wagę złota, są utracone, a medyczna interwencja służb ratunkowych po 12 minutach może się stać niczym więcej niż “wskaźnikiem społecznym”. W przypadku manewru Heimlich’a, nauczanie społeczeństwa manualnego sztucznego oddychania może uratować tysiące żyć. Dlatego właśnie w ramach Projektu Serce nauczamy nasze społeczeństwo jak należy przeprowadzać sztuczne oddychanie oraz zapraszamy ludzi by ratowali życie, gdy są świadkami nagłego zatrzymania akcji serca.

Nagłe zatrzymanie akcji serca jest ciągle wielkim “paradoksem” w naszym kraju. Przyjrzyjmy się dwóm konkretnym przykładom: ostatnio pojawiły się najnowsze doniesienia z Bursy. Nagranie z kamery monitorowania miejskiego ukazujące obywatela poddawanego reanimacji zostało upublicznione w mediach wizualnych i drukowanych, wydrukowane w gazetach i pokazane w telewizji z takimi nagłówkami jak “powrót do życia sekunda po sekundzie”. Pokazano w tej historii, że ratownicy reanimowali pacjenta na miejscu zdarzenia z odpowiednim zastosowaniem sztucznego oddychania oraz elektrowstrząsów, co zostało określone przez agencje informacyjne mianem “powrotu do życia”. Jednakże, po kilku dniach okazało się, że rzeczywistość była nieco inna. Pomimo tego, że ten człowiek został zreanimowany ustaliliśmy, że on nigdy nie odzyskał świadomości i w rzeczywistości zmarł kilka dni później. Wystąpiło u niego uszkodzenie mózgu z powodu tego, że nikt nie podjął interwencji podczas tych pierwszych złotych minut. Drugi przypadek był przedstawiany jako “człowiek, który wysiadł z autobusu, przewrócił się i umarł na miejscu”. W rzeczywistości ten człowiek zmarł 12 minut po przewróceniu się, gdyż nie otrzymał przemyślanej pierwszej pomocy ze strony osób postronnych. Z tych powodów zdecydowaliśmy się przeprowadzić badania świadomości nagłego zatrzymania akcji serca w naszym społeczeństwie. Nasze publiczne ogłoszenie numer 2013/613 zostało zatwierdzone przez Naczelną Radę Radiofonii i Telewizji Radio i wyświetlane jako reklama preferencyjna. Napisane zostały słowa piosenki “Pozostań Żywy”. Piosenka opisywała temat nagłego zatrzymania akcji serca oraz sekwencję czynności niezbędnych do uratowania życia. Planujemy zarówno zwiększenie świadomości przez wyświetlanie tej piosenki w sieciach telewizyjnych, jak również nakłanianie ludzi do treningu sztucznego oddychania na 20 manekinach śledząc rytm tej piosenki, który wynosi 100 uderzeń na minutę. Zaawansowane badania świadomości społecznej, które rozpoczęliśmy w Istambule w tym roku, zaplanowane zostały do wykonania w pozostałych częściach Turcji w przyszłym roku.

W Turcji pacjent, który przewrócił się na ulicy z powodu zatrzymania akcji serca uznawany jest natychmiastowo za zmarłego; dlatego właśnie nikt nie interweniuje. Musimy nauczyć nasze społeczeństwo, że osoba w takiej sytuacji jest z pewnością jeszcze żywa przez pierwsze trzy minuty, że ludzie mogą opóźnić śmierć komórek poprzez rozpoczęcie manualnego sztucznego oddychania w pierwszej minucie po zdarzeniu oraz, że reanimując pacjenta za pomocą elektrowstrząsu z użyciem AED, mogą uratować mu życie. Wierzymy, że poprzez nauczenie społeczeństwa, że jeśli te pierwsze złote minuty zostaną utracone reanimacja pacjenta jest niemożliwa, nawet jeśli ratownicy byli w stanie przeprowadzić skuteczne sztuczne oddychanie, gdyż komórki mózgowe zostały już uszkodzone, i może ten fakt, zachęci więcej ludzi by nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Ponadto, idąc za przykładem prezentowanym przez kraje, które osiągnęły sukces na tym polu, powinno się promować posiadanie certyfikatów pierwszej pomocy w celu zatrudnienia, egzekwowanie regulacji dotyczących zapewnienia dostępu do defibrylatorów AED, włączanie umiejętności używania defibrylatorów AED do dokumentacji treningowej z udzielania pierwszej pomocy, wprowadzenie praw ochronnych, które zwalniają z odpowiedzialności karnej osoby z certyfikatem stosowania AED, jeśli te podjęły interwencję by pomóc obcej osobie oraz posiadanie dobrze poinformowanych osób umiejących udzielać pierwszej pomocy i wiedzących jak obsługiwać AED.

Poza większą liczbą osób przeszkolonych w udzielaniu manualnego sztucznego oddychania, tak jak jest to w krajach rozwiniętych, możliwym jest uratowanie tysięcy osób, które umierają z powodu nagłego zatrzymania akcji serca poprzez wprowadzanie praw, które ochraniają tych, którzy dostarczają pierwszej pomocy oraz sprawienie by defibrylatory AED stały się w wiele bardziej dostępne w miejscach publicznych.

skuteczne kompresji CPR

Rysunek 1. W manualnym sztucznym oddychaniu, aktywne uciskanie jest wykonywane za pomocą rąk, po środku mostu pacjenta, tak jak uciskało by się tłokiem, a gdy ucisk zostanie przerwany, występuje zjawisko pasywnego rozluźnienia. Podczas, gdy krew jest wypompowywana z serca, gdy zastosuje się ucisk w czasie sztucznego oddychania, pacjent wydycha około 250ml powietrza, a podczas fazy rozluźnienia serce napełnia się krwią i pacjent wdycha około 250ml powietrza.

***

Atak serca / nagłe zatrzymanie krążenia są jedną z głównych przyczyn nagłej śmierci na całym świecie. Na szczęście dzięki współczesnym naukom medycznym można całkowicie zapobiec tej śmierci. AED lub automatyczny Defibrylator Zewnętrzny są bardzo ważnymi, łatwymi w użyciu urządzeniami, które pozwalają oszczędzać życie. W Integrated Systems zapewniamy AED wszystkich znanych marek takich jak LifeLine AED z Defibtech, USA, CU Medical I PAD AED, Philips HeartStart HS1AED, Heartstart FRx AED, Lifepak CR plus AED, Schiller Fred Easy AED Defibrylator, Zoll AED plus, Zoll AED Pro, Heartsine PAD 300P i 500P AED, Heartsine PDU 400 Jednorazowe AED, CardiAid CT 0207 AED. Mamy bezpośredni sojusz z producentami i partnerami dystrybucyjnymi, który zapewnia, że ​​otrzymasz AED po możliwie najniższych cenach. Te automatyczne AED są bardzo zaawansowane pod względem funkcji i mogą być używane zarówno przez wyszkolonych profesjonalistów, takich jak lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, jak i nieprzeszkolonych użytkowników, takich jak ogół społeczeństwa, bez wymogu wiedzy technicznej. Koszt maszyny AED i inne czynniki, takie jak żywotność baterii, wykorzystanie baterii medycznych są bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji o zakupie najlepszego automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Najlepsze defibrylatory AED lub automatyczne defibrylatory AED Te zautomatyzowane defibrylatory zewnętrzne można zakupić online za pośrednictwem naszego interfejsu internetowego. Gwarantujemy pełną satysfakcję przy zakupie defibrylatorów AED, tj. Automatycznych defibrylatorów zewnętrznych z naszego portalu. Kiedy pojawia się arytmia serca, bardzo ważne jest, aby leczenie defibrylacyjne było zapewnione jak najwcześniej wraz z CPR, aby upewnić się, że powrót do zdrowia zakończy się sukcesem w 100%. W przypadku Medical Professional można nabyć przenośne defibrylatory AED z funkcją ręcznego nadpisywania. Defibrylatory te są wyposażone w zaawansowaną technologię dwufazową z przebiegiem zatwierdzonym przez American Heart Association, European Resuscitation Council i inne ważne wytyczne dotyczące resuscytacji. LifeLine Pro z Defibtech, USA Defy maszyny są bardzo przenośne i mogą z łatwością zastąpić twoje masywne defibrylatory. Wyposażone są w szeroki zakres wyboru energii wraz z 3-odprowadzeniowym monitorowaniem EKG. Jeśli chcesz kupić AED, wypełnij formularz podany na tej stronie. Jesteśmy wiodącymi dostawcami AED w Indiach i upewniamy się, że koszt AED jest przystępny cenowo, aby zmniejszyć alarmujące wskaźniki zgonów z powodu ataku serca i nagłego zatrzymania krążenia. Jak wiadomo, migotanie komorowe lub arytmia serca mogą być spowodowane z wielu przyczyn. Również, jeśli szukasz informacji o czynszu, możesz skontaktować się z nami na adres e-mail wspomniany powyżej. AED Superstore of Life-Point, dla wszystkich Twoich automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Koszty AED dla Twoich automatycznych zakupów zewnętrznych defibrylatorów są utrzymane w bardzo przystępnej cenie. Mamy najlepszy automatyczny defibrylator zewnętrzny dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki tym urządzeniom masz moc, by ocalić życie ukochanej osoby. Są to bardzo ważne urządzenia i zdecydowanie zaleca się, aby każdy miał te urządzenia w każdym możliwym miejscu.
Automatyczny defibrylator AED, defibrylator, automatyczny defibrylator, automatyczny defibrylator zewnętrzny. Automatyczny defibrylator serca, automatyczny defibrylator, automatyczny defibrylator zewnętrzny,
Defibrylator, defishop, jednorazowa podkładka AED, zewnętrzny automatyczny defibrylator, zewnętrzny defibrylator.
Akumulatory AED, marki AED, koszt AED, kurs AED, akcesoria defibrylatora, defibrylator AED, dawstwo AED, wkładka AED, cena AED, ceny AED, sklep AED, trener AED, szkolenie AED.
Pierwsza pomoc, zawał serca, defibrylator serca, blok pediatryczny, podkładka dla dorosłych, defibrylator dostępu publicznego, defibrylator, defibrylator AED, defibrylator na zestaw ratunkowy.
Defibrylator Mindray, Philips AED, Philips Healthcare, Philips Heart Start, kontrola fizjologiczna, PowerAart AED, Powerheart G3, defibrylator Primedic, Defi-onitor Primedic EVO, Primedic HeartSave. Samarytanin AED, Samarytanin, defibrylator schiller, Welch Allyn, Zoll AEDPlus, AED Zoll, defibrylatory zoll. Seria Zoll M, Cardiac Science Powerheart, BeneHeart D3, BeneHeart D6, BeneHeart, Burdick. CardiAid CT0207 AED, CardioVive, kardiologiczny AED, kardiologiczny, defibrylator progetonowy.

Defibrylator ratunkowy Progetti, Progetti, defibrylator cardiomax, defibrylator CMOS. cmos drake desfibrilador, Cmos Drake, Vivo desfibrilador, cmos drake, defibrylator CU, defibrylator CU. defibtech AED, Defibtech Defibrylator, Defibtech Lifeline, jednorazowa podkładka FIAB, Heart Start FRx.
HeartSine, HeartStart FR2, Instramed, defibrylator i-pad, defibrylator Laerdal AED, defibrylator Laerdal, Life400 Futura desfibrilador. УОМЗ Дефибриллятор, mediana, mediana heart on, Mediana AED, defibrylator M & B.
Saver One AED, Ambi AED, AMBI Saver One AED, nihon kohden, nihon kohden defibrylator, nihon kohden TEC 7100.
Nihon kohden cardiolife, nihon kohden AED 2100K, nihon kohden 7731, απινιδωτήσ, defibrylator corpuls 3, medicore AED, medic